domov
predstavitev društva
uvodne besede predsednika
organi društva
člani društva
aktualno & novice
galerija
vprašanja & odgovori
           
         
  A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
         
 
A
    na vrh
  Agrež Mihela   dipl.inž.grad.  
  Ahčan Rudi   univ.dipl.inž.grad.  
  Akerman Janko   inž.grad.  
  Amon Bogomir   dipl.inž.grad.  
  Amon Cveta   gradb. teh.  
 
  Arčan Danijel   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Arnuš Janko   univ.dipl.inž.grad.  
  Aškerc Anton st.   grad.teh.  
  Aškerc Anton ml.   univ.dipl.inž.grad.  
         
 
B
    na vrh
 
  Balant Marko   grad.teh.  
  Balek Aleš   grad.teh.  
 
  Belej Ana   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Berčnik Marjan   inž.grad.  
 
  Bojanovič Danijel   inž.grad.  
 
  Bošnak Dejan   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Bošnak Jana   inž.grad.  
 
  Bratina Franc   grad.teh.  
 
  Brdnik Simon   grad.teh.  
 
  Bulatovič  Radovan   grad.teh.  
             
     
C
    na vrh
 
  Cajzek Ivan   grad.teh.  
 
  Cerar Igor   grad.teh.  
 
  Cerjak Janko   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Cink Radovan   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Colarič-Pritekelj Helena   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Conradi Katarina   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Cvikl Marko   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Cvikl Matej   dipl.inž.grad.  
             
     
Č
    na vrh
 
  Čepin Milan   grad.teh.  
 
  Čerček Matjaž   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Čerič Tanja   univ.dipl.vki.  
      Činžar Janez univ.dipl.inž.grad.  
 
  Čmak Davorin inž.grad.  
      Črepinšek Blaž   inž.grad.  
 
  Čuček Drago univ.dipl.inž.grad.  
     
     
     
D
    na vrh
 
  Debelak Vinko   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Dobrajc Uroš   univ.dipl.inž.grad.  
 
  Dobrotinšek Sandi   inž.grad.  
 
  Drev Tomaž   dipl.inž.grad.  
 
  Drevenšek Brane   grad.teh.  
 
  Drofenik Mestnik Frida   dipl.ekon.-gradb.teh.  
 
  Drobne Dragica   grad.teh.  
 
  Drugovič Urša   univ.dipl.biol.  
             
     
E
     
 
  Esih Darko   univ.dipl.inž.grad.  
             
     
F
    na vrh
      Ferk Franc   grad.teh.  
      Ferlež Igor   grad.teh.  
      Fijavž Vladimir   grad.teh.  
      Fras Bojan   inž.grad.  
             
     
G
    na vrh
      Gabrijan Brane   inž.grad.  
      Gajšek Anton   grad.teh.  
      Gerčer Slavko   magister  
      Globočnik Matevž   grad.teh.  
      Glušič Igor   univ.dipl.inž.grad.  
      Gobec Roman   grad.inž.  
      Gobec Karolina   grad.teh.  
      Godler Rastko   grad.teh.  
      Gorenjak Barbara   inž.grad.  
      Gorjup Igor   dipl.inž.grad.  
      Goršek Rozika grad.teh.  
      Goričanac Ljubiša   univ.dipl.inž.grad.  
      Grabar Milan univ.dipl.inž.grad.  
      Gradišnik Anton   grad.teh.  
Gregur Natalija grad.teh.
      Grivič Ivo   grad.teh.  
      Grobelnik Zlatko inž.grad.  
      Grošelj Leon   univ.dipl.inž.grad.  
             
     
H
    na vrh
      Habjan Nita   grad.teh.  
      Habjan Zmago   grad.teh.  
      Horvat Manuela   grad.teh.  
      Horvat Dušan   grad.teh.  
      Hren Tatjana   dipl.inž.grad.  
     
     
     
I
    na vrh
      Ivezič Jožica   grad.teh.  
      Ivič Rajko   inž.grad.  
     
Izlakar Igor
  grad.teh.  
     
     
     
J
na vrh
     
Janeček Emil
inž.grad.
     
Jančigaj Matjaž
univ.dipl.inž.grad.
     
Jesenek Tjaša
univ.dipl.inž.grad.
     
Jurčec Sandi
  grad.teh.  
     
   
             
     
K
    na vrh
     
Kac Mateja
absolvent grad.
 
     
Kač Simon
univ. dipl. inž.vki
 
     
Kačič Miran
grad.teh.
 
   
Kastelic Franc
grad.teh.
 
   
Kavka Dejan
grad.teh.
 
   
Kaučič Sašo Edvard
grad.teh.
 
   
Kerner Anton
inž.grad.
 
   
Kerstein Robert
grad.teh.
 
   
Kerner Dejan
univ.dipl.inž.grad.
 
    Kočevar Bogdan univ.dipl.inž.grad.  
     
Klančnik Tomaž
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Klinc Sebastjan
dipl.kom.inž.
 
     
Klugler Janez
inž.grad.
 
     
Knez Gregor
grad.teh.
 
      Kidrič Branko   univ.dipl.inž.grad.  
     
Kodrnja Drago
grad.teh.
 
     
Koklič Robert
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Kolar Viljem
grad.teh.
 
     
Kolšek Slavica
inž.grad.
 
     
Komel Andrej
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Korošec Marjan
grad.teh.
 
     
Kos Franc
grad.teh.
 
     
Kosi Erika
inž.grad.
 
     
Kostanjšek Uroš
dipl.inž.grad.
 
     
Koštomaj Edvard
grad.teh.
 
     
Kotnik Igor
grad.teh.
 
     
Krajnc Anica
grad.teh.
 
     
Krajnc Rok
grad.teh.-študent
 
     
Krajnc Tomaž
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Krajnc Viktor
grad.teh.
 
     
Kramer Roman
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Kramar Vojko
grad.teh.
 
     
Krašek Angela
grad.teh.
 
     
Krejči Kristian
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Krivec Ignac
inž.grad.univ.dipl.ek.
 
     
Križnik Vinko
grad.teh.
 
     
Kroflič Zdenka
grad.teh.
 
     
Kučer Iztok
inž.grad.
 
     
Kumer Marjan
inž.grad.
 
     
Kuzman Vinko
dipl.inž.grad.
 
             
     
L
    na vrh
     
Lednik Franc
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Lesjak Zdravko
grad.teh.
 
     
Leskošek Milka
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Leskošek Samo
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Leskovšek Franc
grad.teh.
 
     
Lešek Dušan
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Ličen Iztok
grad.teh.
 
     
Lipičnik Primož
grad.teh.
 
     
Litera Leander
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Lojen Toni
dipl.inž.grad.
 
     
Lončar Branka
dipl.inž.grad.
 
     
     
     
M
    na vrh
     
Majer Bogdan
grad.teh.
 
     
Majoranc Vinko
grad.teh.
 
     
Malgaj Jože
inž.grad.
 
     
Maligoj Darij
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Marinček Janez
grad.teh.
 
     
Marinko Danilo
inž.grad.
 
     
Martinčič Franc
inž.grad.
 
     
Maruša Anton
inž.grad.
 
     
Mažgon Marina
grad.teh.
 
     
Medved Milan
grad.teh.
 
     
Mestnik Ferdinand
gradb.inž.
 
     
Metelko-Skutnik Vesna
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Meža Franc
inž.grad.
 
     
Milanez Aleksander
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Mijatovič Vladimir
študent grad.
 
     
Močnik Vojko
grad.teh.
 
     
Mrovlje Milan
univ.dipl.inž.grad.
 
      Mustač Zlatko dipl.inž.grad.  
     
     
     
N
    na vrh
     
Napret Aleš
  grad.teh.  
     
Novak Gregor
  grad.teh.  
     
     
     
O
    na vrh
     
Oberžan Tomaž
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Ocvirk Anton
grad.teh.
 
     
Ograjenšek Peter
inž.grad.
 
     
Ogrezek Aleksander
inž.grad.
 
     
Ojsteršek Martin
grad.teh.
 
     
Ojsteršek Venčeslav
dipl.inž.grad.
 
     
Orešnik Vincenc
inž.org.
 
     
Ozebek Viktor
grad.teh.
 
     
     
     
P
    na vrh
     
Paj Jože
grad.teh.
 
     
Pajek Bojan
grad.teh.
 
     
Pangeršič Mitja
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Pasarič Rado
grad.teh.
 
     
Pelko Simona Pahič
grad.teh.
 
     
Pernovšek Igo
inž.grad.
 
     
Pernovšek-Kvas Mateja
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Petek Zvone
grad.teh.
 
     
Petkovič Andrej
str.teh.
 
     
Petovar Vid
grad.teh.
 
     
Petrič Stanislav
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Petrovič Vladimir
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Picej Luka
inž.grad.
 
     
Pintarič Milan
grad.teh.
 
     
Pinter Urban
študent grad.
 
     
Planinšek Marko
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Planinšek Peter
dipl.inž.arh.
 
     
Plesnik Silvo
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Pliberšek Franc
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Posavec Irena
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Povh Drago
inž.grad.
 
     
Preložnik Tone
grad.teh.
 
     
Prosenik Vladimir
grad.teh.
 
     
Pukmeister Štefan
dipl.inž.grad
 
     
Pušnik Ernest
grad.teh.
 
     
Pušnik Petra
dipl.inž.grad
 
     
     
     
R
    na vrh
     
Rataj Marija
dipl.inž.grad.
 
     
Ratej Franc
grad.teh.
 
     
Ravnak Kračun Andreja
univ.dipl.inž.arh.
 
     
Rebrica Drago
org.dela
 
     
Robida Tatjana
grad.teh.
 
     
Rojnik Davorin
grad.teh.
 
     
Romih Igor
grad.teh.
 
     
Rovan Alojz
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Rovan-Gračner Nataša
dipl.inž.grad.
 
     
Rozman Boštjan
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Rozman Marija
grad.teh.
 
             
     
S
    na vrh
      Salobir Marjan   inž.grad.  
      Sanda Uroš   univ.dipl.inž.grad.  
      Senič Danilo   univ.dipl.inž.grad.  
      Sevšek Peter dipl.inž.grad.  
      Skakič Dragiša   grad.teh.  
      Skok Franc univ.dipl.inž.grad.  
      Skok Jože   grad.teh.  
   
Skubic Borut
inž.grad.
 
   
Skubic Drago
inž.grad.
 
   
Skutnik Branko
univ.dipl.inž.grad.
 
   
Slapnik Dušan
univ.dipl.inž.grad.
 
   
Smodila Jožef
univ.dipl.inž.grad.
 
   
Smrekar Rudolf
univ.dipl.inž.grad.
 
   
Stermecki Janez
inž.grad.
 
   
Stermecki Vojko
univ.dipl.inž.grad.
 
   
Stopinšek Marjan
dipl.inž.grad.
 
   
Strniša Branimir
grad.teh.
 
   
Strniša Franc
grad.teh.
 
   
Svetičič Darja
grad.teh.
 
     
     
     
Š
    na vrh
     
Šetina Milan
inž.grad.
 
     
Šipec Zvonko
grad.teh.
 
     
Šketa Slavko
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Škof Ivan
grad.teh.
 
     
Škorjanc Ivan
grad.teh.
 
     
Škorjanc Miran
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Štefanec Drago
inž.org.inf.
 
     
Štefanec Peter
inž.grad.
 
     
     
     
T
    na vrh
     
Tanšek Slavko
grad.teh.
 
     
Toplak Darinka
grad.teh.
 
     
Trebovc Irena
grad.teh.
 
     
Trunkl Ana
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Turnšek Breda
dipl.inž.grad.
 
     
Tušek Božidar
dipl.inž.grad.
 
     
Tuvič Zdravko
grad.teh.
 
     
     
     
V
    na vrh
     
Vahčič Anton
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Valek Nada
grad.teh.
 
     
Vengust Jože
inž.grad.
 
     
Vengust Marjan
dipl.inž.grad.
 
      Vitez Drago   univ.dipl.inž.grad.  
     
Vitez Sonja
grad.teh.
 
     
Vodušek Vinko
dipl.inž.grad.
 
     
Vogelsang Neda
inž.grad.
 
      Voh Andrej   univ.dipl.inž.grad.  
     
Volavšek Milan
 
grad.teh.
 
     
Vrbek Miro
univ.dipl.inž.grad.
 
 
Vrenko Ivan
  grad.teh.  
 
Vrhovnik Slavko
grad.teh.
 
 
 
     
     
     
Z
    na vrh
     
Založnik Jože
ing.grad.
 
     
Zdovc Peter
grad.teh.
 
     
Zelenjak Suzana
inž.grad.
 
     
Zemljak Miran
grad.teh.
 
     
Zimšek Jože
univ.dipl.inž.grad.
 
     
Zupanc Ivo
grad.teh.
 
     
Zver Zdravko
univ.dipl.inž.grad.
 
             
     
Ž
    na vrh
     
Žnidar Ljubo
dipl.inž.grad.
 
     
Žohar Slavica
grad.teh.
 
     
Žveplan Marjan
inž.grad.
 
     
Žveplan Matevž
grad.teh.