domov
predstavitev društva
uvodne besede predsednika
organi društva
člani društva
aktualno & novice
galerija
vprašanja & odgovori
  >
       
     
2022
       
     
      Srečanje društva: Utrinki iz srečanja ob 40. obletnici društva, 24. november 2022 - fotografije> NOVO!
     
      Ekskurzija: Gradbišče na trasi železniške proge Maribor – Šentilj, južni portal predora Pekel, izvedba predora s severne strani ter gradbišče na izgradnji viadukta Pesnica, 6. oktober 2022 - fotografije > NOVO!
       
      Ekskurzija:Ogled Bobrovega centra, Športnega centra ter gradbišče Razgledni stolp kristal in Nadhod sonce v Rogaški Slatini, 10. maj 2022 - fotografije > NOVO
     
     
2021
      Ekskurzija: GRADBIŠČE - OGLED PREDORA T1 IN VIADUKT GLINŠČICA NA TRASI DRUGE TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA - KOPR,            22. september 2021 - fotografije 
       
      Ekskurzija: VILA BLOK ŠT.1 IN 2 - VEČSTANOVANJSKE STAVBE V CELJU             23. november 2021 - fotografije
       
      Ekskurzija:  3. razvojna os - odsek Gaberke in objekt prireditveni oder in prostor VISTA ob Velenjskem jezeru                      21 oktober 2021 - fotografije
     
 
     
2020
    Ekskurzija: GRADBIŠČE - OBNOVA ŽELEZNIŠKE PROGE NA RELACIJI LAŠKO- RIMSKE TOPLICE- ZIDANI MOST, 17. junij 2020 - fotografije 
       
      2019
    Ekskurzija: OGLED GRADBIŠČA OBJEKTA LIDL –ARNAVSKI GOZD, 13. junij 2019 - fotografije 
       
     
       
     
2018
    Ekskurzija: II. FAZE GRADNJE AVTOCESTE G 1-9 NA ODSEKU DRAŽENCI GRUŠKOVJE IN GRAD ŠTATENBERG - 12. april 2019 - fotografijev izdelavi!
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE - VODNOGOSPODARSKI UKREPI NA SAVINJI V SAVINJSKI DOLINI, 15. oktober 2018 - fotografije
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE - OBNOVE ŽELEZNIŠKE POSTAJE POLJČANE, Z IZGRADNJO PODVOZA IN PODHODA V OBMOČJU ŽELEZNIŠKE POSTAJE IN IZGRADNJA NADVOZA BREZNICA Z OBVOZNIMI CESTAMI, 20. september 2018 - fotografije20. september 2018 - fotografije
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE GRADNJE PODVOZA IN MOSTU V MARIJA GRADCU, IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV IN IZVEDBA SANACIJE IN POSTAVITVE NOVIH ELEMENTOV ŽELEZNIŠKE PROGE MED LAŠKIM IN RIMSKIMI TOPLICAMI, 29. november 2018
       
     

2017

    Ogled Kamnoloma Sežana, Botanični vrt v Sežani in naselje Štanjel na Krasu - ekskurzija 19. oktober 2017 - fotografije
       
    Ogled gradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani in Plečnikove cerkve v Črni vasi na Barju - ekskurzija 18. maj 2017 - fotografije
       
     
2016
    Gradbišče AC Draženci -Gruškovje - ekskurzija 21. september 2016 - fotografije
       
    Vinarium in KD Lendava - ekskurzija 13. oktober 2016 - fotografije
       
    Kana Žalec - ekskurzija 1. december 2016 - fotografije
       
       
      2015
   

GEN, svet energije v Krš

kem in grad Rajhenburg - ekskurzija 5. maj 2015 - fotografije

       
    Remont železniške proge med Dolgo goro in Poljčanami - ekskurzija 24. september 2015 - fotografije
     
     
2014
       
    Nadvoz Grobelno - ekskurzija 25. november 2014 - fotografije
       
       
     
2013
     
    Obnova gradu Lemberk - ekskurzija 19. september 2013 - fotografije
       
       
     
2012
       
   

RIKO Ribnica - ekskurzija 12. april 2012 - fotografije

     

 

    Ogled Smučarskega centra Planica in Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani - ekskurzija 18. september 2012 - fotografije
       
   

Gradbeništvo in ohranjanje sakralne, kulturne in tehnične dediščine - ekskurzija 10. oktober 2012 - fotografije

     

 

    Muzej baroka Šmarje - ekskurzija 18. oktober 2012 - fotografije
     
       
       
     
           
       
     
           
       
     
 
| predstavitev društva | uvodne besede predsednika | organi društva | aktualno&novice|