predstavitev društva
uvodne besede predsednika
organi društva
člani društva
aktualno & novice
galerija
sponzorji 2017
vprašanja & odgovori
 
 
       
     
2020
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE - OBNOVA ŽELEZNIŠKE PROGE NA RELACIJI LAŠKO- RIMSKE TOPLICE- ZIDANI MOST, 17. junij 2020 - fotografijeNOVO!
       
      2019
    Ekskurzija: OGLED GRADBIŠČA OBJEKTA LIDL –ARNAVSKI GOZD, 13. junij 2019 - fotografijeNOVO!
       
     
       
     
2018
    Ekskurzija: II. FAZE GRADNJE AVTOCESTE G 1-9 NA ODSEKU DRAŽENCI GRUŠKOVJE IN GRAD ŠTATENBERG - 12. april 2019 - fotografijev izdelavi!
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE - VODNOGOSPODARSKI UKREPI NA SAVINJI V SAVINJSKI DOLINI, 15. oktober 2018 - fotografijeNOVO!
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE - OBNOVE ŽELEZNIŠKE POSTAJE POLJČANE, Z IZGRADNJO PODVOZA IN PODHODA V OBMOČJU ŽELEZNIŠKE POSTAJE IN IZGRADNJA NADVOZA BREZNICA Z OBVOZNIMI CESTAMI, 20. september 2018 - fotografije20. september 2018 - fotografije NOVO!
       
    Ekskurzija: GRADBIŠČE GRADNJE PODVOZA IN MOSTU V MARIJA GRADCU, IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV IN IZVEDBA SANACIJE IN POSTAVITVE NOVIH ELEMENTOV ŽELEZNIŠKE PROGE MED LAŠKIM IN RIMSKIMI TOPLICAMI, 29. november 2018NOVO!
       
     

2017

    Ogled Kamnoloma Sežana, Botanični vrt v Sežani in naselje Štanjel na Krasu - ekskurzija 19. oktober 2017 - fotografije
       
    Ogled gradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani in Plečnikove cerkve v Črni vasi na Barju - ekskurzija 18. maj 2017 - fotografije
       
     
2016
    Gradbišče AC Draženci -Gruškovje - ekskurzija 21. september 2016 - fotografije
       
    Vinarium in KD Lendava - ekskurzija 13. oktober 2016 - fotografije
       
    Kana Žalec - ekskurzija 1. december 2016 - fotografije
       
       
      2015
   

GEN, svet energije v Krš

kem in grad Rajhenburg - ekskurzija 5. maj 2015 - fotografije

       
    Remont železniške proge med Dolgo goro in Poljčanami - ekskurzija 24. september 2015 - fotografije
     
     
2014
       
    Nadvoz Grobelno - ekskurzija 25. november 2014 - fotografije
       
       
     
2013
     
    Obnova gradu Lemberk - ekskurzija 19. september 2013 - fotografije
       
       
     
2012
       
   

RIKO Ribnica - ekskurzija 12. april 2012 - fotografije

     

 

    Ogled Smučarskega centra Planica in Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani - ekskurzija 18. september 2012 - fotografije
       
   

Gradbeništvo in ohranjanje sakralne, kulturne in tehnične dediščine - ekskurzija 10. oktober 2012 - fotografije

     

 

    Muzej baroka Šmarje - ekskurzija 18. oktober 2012 - fotografije
     
       
       
     
           
       
     
           
       
     
 
| predstavitev društva | uvodne besede predsednika | organi društva | člani društva | aktualno&novice|