GRADBIŠČE - OBNOVE ŽELEZNIŠKE POSTAJE POLJČANE, Z IZGRADNJO PODVOZA IN PODHODA V OBMOČJU ŽELEZNIŠKE POSTAJE IN IZGRADNJA NADVOZA BREZNICA Z OBVOZNIMI CESTAMI

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE

20. september 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.dgit-celje.si