GRADBIŠČE GRADNJE PODVOZA IN MOSTU V MARIJA GRADCU, IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV IN IZVEDBA SANACIJE IN POSTAVITVE NOVIH ELEMENTOV ŽELEZNIŠKE PROGE MED LAŠKIM IN RIMSKIMI TOPLICAMI

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE

29. november 2018

1
2
3
4
5
6
7

www.dgit-celje.si