VILA BLOK ŠT. 1 IN 2 - VEČSTANOVANJSKE STAVBE V CELJU

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE

23. november 2021

VILA BLOK št.1 in 2, večstanovanjske stavbe v Celju (15)

www.dgit-celje.si