Ogled Bobrovega centra, Športnega centra ter gradbišče Razgledni stolp kristal in Nadhod sonce v Rogaški Slatini

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE

10. maj 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.dgit-celje.si