Gradbišče na trasi železniške proge Maribor – Šentilj, južni portal predora Pekel, izvedba predora s severne strani ter gradbišče na izgradnji viadukta Pesnica

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE

6. oktober 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.dgit-celje.si