predstavitev društva
uvodne besede predsednika
organi društva
člani društva
aktualno & novice
galerija
sponzorji
vprašanja & odgovori
 
 
     
 

Letošnja skupščina društva je prinesla novo vodstvo in upravni odbor. Čeprav sem se z mnogimi izmed vas že večkrat srečal, mi dovolite, da se kot predsednik v kratkem predstavim.

Po končani srednji gradbeni šoli v Celju sem se vpisal na Tehniško fakulteto v Mariboru in leta 1987 diplomiral. Še istega leta sem se zaposlil v projektivnem biroju v Rogaški Slatini. Leta 1989 sem se vpisal na Univerzo v Zagrebu. S študijem ob delu sem leta 1992 magistriral s področja gradbeništva.

Leta 1994 sem bil izvoljen za župana Občine Rogaška Slatina in to funkcijo opravljam še danes. Član sem upravnega odbora Društva gradbenih konstruktorjev Slovenije , od leta 2000 pa tudi član izvršnega odbora Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje.

Delo društva želim soustvarjati skupaj z vami. Prioritete pa predlagam, da damo seznanitvi z gradnjo večjih objektov v naši državi in izven nje, aktivnemu spremljanju sprejemanja zakonodaje s področja gradbeništva in urejanja prostora. Delo društva mora biti transparentno, aktualne vsebine dela in nasploh tekoče informacije morajo biti na voljo članom društva na spletni strani.

Prepoznavnost dela v društvu bomo povečali z javno obravnavo tekoče problematike posegov v prostor, pri tem pa se bomo trudili s svojimi razmišljanji prispevati k sooblikovanju rešitve problemov.

Spoštovani, vabim vas, da s svojimi razmišljanji prispevate k ustvarjalnemu delu društva. Vesel bom vaše pobude in predloga. Skupaj z upravnim odborom jim bomo skušali uresničiti. Pri vsakdanjem delu pa vam želim čim več uspeha.

 
  Lep pozdrav,  
 
 
 
Mag. Branko KIDRIČ
 
 
Predsednik
 
| predstavitev društva | uvodne besede predsednika | organi društva | člani društva | aktualno&novice|