domov
predstavitev društva
uvodne besede predsednika
organi društva
aktualno & novice
galerija
vprašanja & odgovori
 
 
     
 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Društvo je prostovoljna, neprofitna strokovna društvena organizacija, ustanovljena na osnovi Zakona o društvih, in združuje strokovnjake s področja gradbeništva, združuje, vključuje in povezuje članstvo na strokovni in prostovoljni podlagi in deluje na območju celjske regije.

Član društva lahko postane vsak gradbeni inženir in tehnik ter inženirji in tehniki sorodnih strok, ki so s svojim delom neposredno povezani z gradbeništvom.

Društvo je vključeno kot član v zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Društvo se lahko včlani v druge sorodne organizacije v Republiki Sloveniji, katerih namen je doseči napredek znanosti, strokovnosti članov ter reševanja organizacijskih vprašanj na področju gradbeništva.

V delovanju društva so bila obdobja večje in manjše aktivnosti. V zadnjih letih je društvo spet bolj aktivno, včlanjenih je več kot 230 gradbincev iz Celja in okolice.

Vsako leto je organiziranih vsaj pet do šest strokovnih ogledov, predavanj in ekskurzij ter letna skupščina z družabnim srečanjem članov.

Tradicionalni vrhunec druženja pa je DIT-ov ples, ki je vsako leto januarja organiziran v veliki dvorani Narodnega doma v Celju.